Hur kan Sverige bygga infrastruktur utan utsläpp av växthusgaser?

Naturvårdsverket har tagit initiativ till tävlingen Transformativ infrastruktur – innovation för nollutsläpp. WSP deltar tillsammans med representanter från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, universitet och forskningsinstitut med målet att att komma fram till innovativa lösningar för minskade utsläpp av växthusgaser.