Överdäckningar har under senare år etablerats som ett sätt att utveckla stadsmiljöer och skapa mer mark för stadsbyggnad samtidigt som de även minskar problemen med buller och utsläpp. Men hur bedömer man lönsamheten och hållbarheten i ett överdäckningsprojekt?