WSP växer i Öresundsregionen

WSP Sverige planerar att växa snabbt i Öresundsregionen. Bolagets målsättning är att anställa ytterligare 150 personer i regionen fram till årsskiftet 2018/19, varav omkring 100 i Malmö, 20 i Helsingborg och 25 i Köpenhamn. Även kontoren i Lund och Kristianstad förbereder för fler medarbetare. Det är främst samhällsvetare, stadsplanerare, landskapsarkitekter samt byggingenjörer som ska anställas.