Framtidens broar kan vara både billigare och klimatneutrala i framtiden. Det menar Stefan Uppenberg och Daniel Ekström från WSP. Med biobetong kan bron växa av sig själv och med rätt konstruktion kan den användas till fler saker än bara själva förbindelsen.

img-Framtidens bro

 Två lag med representanter från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, universitet och forskningsinstitut har under ett år arbetat med frågan: Hur skulle Öresundsbron kunna byggas med nollutsläpp av växthusgaser? 

Fotograf: Istvan Borbas, Naturvårdsverket