Han är spindeln i WSPs hållbarhetsnätverk

WSPs hållbarhetsnätverk lockar över 980 medlemmar och har blivit ett viktigt forum för kunskapsutbyte och kontakter inom bolaget. Claës af Burén är konsult inom energiproduktion och -distribution och den som håller ihop nätverket.