Konst, bänkar eller träd skapar inte bara en trevlig plats, utan kan också vara viktiga skyddsbarriärer mot fordonsattacker. WSP har på uppdrag av SKL tagit fram en handbok kring hur utformning och förvaltning av offentliga platser bör göras för bästa skydd.

Barn som leker vid konstverk.

Konstverket i parken Jardin Nelson-Mandela i Paris är ett exempel på en skyddsbarriär mot fordonsattacker.