Sedan 2014 har WSP ett omvänt mentorsprogram kring hållbarhet. Inom ramen för detta program paras seniora adepter som vill lära sig mer om hållbarhet ihop med hållbarhetsexperter, ofta yngre, som i sin tur vill lära sig mer om affärer och försäljning. Varje år skapas sju till åtta sådana par som vart och ett får driva ett projekt utifrån den seniora ”adeptens” frågeställningar kring hållbarhet. 

Andrea Utas och Arnold Stifors

WSPs expert inom social hållbarhet Andrea Utas är hållbarhetsmentor till Arnold Stifors, försäljningsdirektör.