När WSP analyserat hur rustade världens storstäder är för framtida utmaningar så hamnar Stockholm på tredje plats. Omdömet baserar sig bland annat på hur Stockholm planerar för framtida klimatförändringar, tillgången till öppen data, men också den goda tillgången till parker och grönområden.

Cyklist på cykelbana i Stockholm

I Stockholm har bland annat en regional cykelplan skapats för att uppnå det ambitiösa målet att öka cykeltrafik från 5 till 20 % av resorna till år 2030.