WSP Advisory har under våren 2018 tagit fram en utredning om olika arbetsmarknadspolitiska åtgärders effekt på sysselsättningen. Utredningen har skett på uppdrag av Centerpartiet och den konkreta frågeställningen som WSP haft att analysera är om det är möjligt att redan under nästa mandatperiod skapa 100 000 nya arbetstillfällen.