Varje år kostar förseningar i kollektivtrafiken samhället 8,5 miljarder. Det är lika mycket som en sjättedel av den totala kostnaden för kollektivtrafiken. Merparten av kostnaderna kommer av förseningar i de tre storstadsregionerna. Det visar en färsk rapport från WSP. 

Resenärer i kollektivtrafik väntar tålmodig på att få gå ombord på buss.

Foto: Karin Henrikson.