WSP-koncernen har haft ett starkt tredje kvartal med ett finansiellt resultat i linje med ledningens förväntningar. På Europa- och Nordennivå rymmer kvartalet två viktiga förvärv som placerar WSP på nya marknader och stärker bolaget på hållbarhetssidan.

Magnus Meyer