Under flera år har WSPs arbetsgivarvarumärke stärkts. Det visar en rad karriärundersökningar. Dessutom har bolaget trots hård konkurrens haft en stark personaltillväxt. Bakom framgångarna ligger ett omfattande och strategiskt strukturarbete som letts av Maria Lindfelt. Nu utses hon till Årets personaldirektör 2019.

img-maria-lindfelt-nominering

Med ett stort engagemang för sina medarbetare och dess utvecklingsmöjligheter arbetar WSP fantastiskt attraktivt med sitt Employer Branding arbete. Genom intelligenta och kompetenta kollegor och en sammanhållning inom organisationen utses härmed WSP till ett av Sveriges Karriärföretag 2020.
Juryns motivering till WSP som årets Karriärföretag 2020