En väl utvecklad kollektivtrafik har positiv effekt på produktivitet, tillväxt och sysselsättning. Det visar en ny rapport från WSP som tagits fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik.

Resenärer på perrong går av och på tunnelbana