En ny undersökning genomförd av WSP visar att sex av tio svenskar ibland eller ofta känner sig ensamma. Av dessa upplever 30 procent att det är ett problem.

Ensam kvinna möter många människor i tunnelbanan