Det finns en allt större efterfrågan på långsiktiga investeringar för utländskt och svenskt pensionskapital. En färsk forskningsrapport från WSP och LTH visar att exempelvis tunnelbanestationer skulle kunna ha potential att locka kapital och utvecklas genom privat ägande.

Stor öppen tunnelbaneplattform med mycket outnyttjad yta

Foto: Per-Erik Adamsson