WSP är ett av världens första företag som är certifierade enligt WELL Performance Testing. Certifieringen innebär att WSP är behöriga att tillhandahålla oberoende, tredjepartsverifiering för byggprojekt som bedriver WELL-certifiering till stöd för människors hälsa, produktivitet, välbefinnande och komfort.

img-eminent-workplace-sweden

Eminent, Sverige

När det gäller hälsa och välbefinnande i en del av våra nya kommersiella byggnadsprojekt ser vi att våra kunder vill implementera grundläggande funktioner, system och tjänster i byggnaderna till nytta för deras hyresgäster. Vi kan med andra ord hjälpa till att skapa nya byggnader som är ”välbefinnande-klara” och stödja deras hyresgäster när och om de vill WELL-certifiera de egna lokalerna.
Mark Bessoudo chef, forskning, WSP Kanada