Att ha rent vatten i kranen är en självklarhet för de flesta svenskar. I somras hade dock Stockholms reningsverk svårt att hinna med och invånarna uppmanades att använda vattnet smart. Nu startar Stockholm Vatten ett program för att framtidssäkra vattenförsörjningen. WSP kommer bistå med viktig kompetens i att bygga upp programmet.