Runt om i världens städer minskar biltrafiken i Coronapandemins spår. Detta har gjort att städer nu väljer att införa tillfälliga cykelkörfält för att skapa fler möjligheter att säkert ta sig fram och samtidigt hålla distans. Cykelkörfälten kan också bli starten på en omfördelning av gatuutrymmet på sikt.

Markering för cyklar i vägbana.

Det går att snabbt leda om trafiken till ökad tillgänglighet för cykel.