Anna Nordling är chef för sektion Energi med 50 personer över hela landet. Hon är civilingenjör inom maskinteknik och har även läst en MBA.

Anna Nordling, WSP.