En ny rapport från WSP visar att det finns en stor oro i samhällsbyggnadsbranschen för flera av våra gemensamma samhällstillgångar. Störst är oron för vatten- och elförsörjning, både på lång och på kort sikt.

Luftburna elledningar över rapsfält.

WSPs vd Håkakan Danielsson i stadsmiljö.

Håkan Danielsson, vd på WSP Sverige.