WSPs Lina Kumlin berättar i podden Urbanista om WSPs studie ”Den ensamma staden” som lyfter ensamhetsfrågan ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till omfattande ohälsa. 

Urbanistica Podcast Lina Kumlin, WSP.