I takt med att klimatförändringarna blir allt mer påtagliga blir det allt viktigare att anpassa våra städer och samhällen till de förändrade förutsättningarna. 

Stad som visas genom olika scenarier, från torka till grönområde.

EU-projektet Claritys hemsida, clarity-h2020.eu.