WSPs hållbarhets- och innovationschef Maria Brogren deltar i det senaste avsnitten av podcasten Heja Framtiden. Hon berättar bland annat om hur vi kan tänka kring hållbarhet i flera nivåer inom såväl byggsektorn som samhällsutvecklingen i stort. 

Maria Brogren, Heja Sverige, WSP.