WSP har tillsammans med Uppsala Universitet och LKAB utvecklat en metod, Nitrem, för att rena kväverikt lakvatten från bergupplag - ett problem många bergtäkter och gruvor har.

Stenar täckta av sjögräs.