Utökade cykelbanor, distans i kollektivtrafiken samt slopad trängsel- och parkingeringsavgift. Det är några av åtgärderna som städer världen över infört i coronakrisens spår. Men synen på pendling och arbetsliv kan förändras i grunden. Det menar Dan Firth, stads- och trafikanalytiker på WSP.

Gata med lite trafik och få gångtrafikanter.

Behöver vi alla resa till jobbet samma tid, behöver vi vara på jobbet varje dag, hur mycket vill vi tränga ihop oss i kollektivtrafiken?