För att lyckas med en jämställd organisation i en mansdominerad bransch krävs tydliga mål och riktlinjer men också att det finns ett genuint engagemang och kvinnliga förebilder i högsta ledningen. Det menar Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på analys- och teknikkonsultbolaget WSP.

img-maria-lindfelt-nominering

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP.