Användandet av kollektivtrafik har mer än halverats sedan coronautbrottet, både vad gäller privata ärenden och dagspendling. Och många kommer fortsätta avstå från kollektivtrafiken när pandemin ebbat ut och restriktionerna hävs, det visar en ny undersökning från WSP. Glesare mellan säten och trängselinformation i realtid är de åtgärder som skulle öka tryggheten mest uppger de svarande.

Man sitter på folktom buss.

Mer än 50 procent av de som åkte kollektivtrafik innan pandemin anger att de är lite eller mycket tveksamma inför att åka kollektivt även när pandemin ebbat ut.