Träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin i Västra Götaland kraftsamlar och har därför gett WSP i uppdrag att vara löpande utvärderare och stöd i projektet ”Tillverka i trä”. 

WSP ska stötta trätillverkning