Kol-TRAST är en handbok för planering av kollektivtrafik som ges ut av SKR och Trafikverket. Den utkom 2012 och är nu i stort behov av revidering och uppdatering som tar hänsyn till nya forskningsrön och erfarenheter. 

Man i kollektivtrafik kollar sin mobiltelefon.