Lejonfastigheter i Linköping förvaltar kommunens alla publika fastigheter som skolor, förskolor, idrottshallar och omsorgsboenden. Linköping växer och därmed också Lejonfastigheters verksamhet.

Barn utanför sin skola.

Foto: 2015 Kuvatoimisto Kuvio Oy.