Med bättre planering och användning av tillgängliga metoder kan utsläppen från byggande av infrastruktur och byggnader halveras, redan i dag. Det konstaterar WSP i en ny rapport där de redogör för fem steg för att nå en klimatneutral samhällsbyggnadssektor.

Vägbro och vatten