Var och hur mycket marken sätter sig är viktig information för aktörer inom fastighet, VA, el och annan infrastruktur. Nu lanserar WSP en helt ny webbtjänst med unika mätdata som visar hur marken förändrats över tid. 

Markrörelser påvisas genom färgade områden i karta.

Såhär ser sättningarna ut i området norr om Mälaren och Uppsala.