Det blev en höjning av anslagen till underhåll när regeringen presenterade sin budget för de kommande fyra årens infrastrukturinvesteringar. Underhållet får mer resurser än väntat och det är ett steg i rätt riktning, men det betalar inte hela underhållsskulden. 

Anna Lundman, WSP.