För sjunde gången genomför WSP sitt omvända mentorskapsprogram där seniora adepter fördjupar sig inom hållbarhet med hjälp av företagets egna hållbarhetsexperter. En av adepterna i årets mentorskapsprogram är vd Håkan Danielsson.

Håkan Danielsson och Christine Ambell, WSP.

Håkan Danielsson och Christine Ambell.