Under kommande år ska en ny dricksvattenledning anläggas mellan Sturup och Skurup. Det kommunägda företaget Sydvatten ska tillsammans med WSP projektera en cirka 14 km lång dricksvattenledning. 

Sydvatten dricksvattenledning Sturup till Skurup.