Allt fler teknikkonsultbolag i världen kompletterar den tekniska rådgivningen med en mer affärsstrategisk rådgivning. I Sverige är det ännu inte lika vanligt, men WSP har rört sig i den riktningen under en tid, bland annat genom rekrytering av kommersiella rådgivare med strategisk infrastrukturkompetens.

Åsa Almesjö, chef över avdelningen strategisk infrastrukturrådgivning på WSP.

Åsa Almesjö är chef över den nya avdelningen strategisk infrastrukturrådgivning.