WSP har fått förtroende att projektera den nya Flemingsbergstunneln, en sträcka på ca 3 km. Tunneln kommer att bestå av två tunnelrör med två körfält i vardera riktningen.

Vägsträckning för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn.

Flemingsbergstunneln går genom ett naturreservat vilket sätter höga krav på hur arbetet utförs.