WSP har fått i uppdrag av Trafikförvaltningen Region Stockholm, att ansvara för hållbarhetsutredningarna i den fördjupade lokaliseringsutredningen för Spårväg Syd. Projektet som är en del av Sverigeförhandlingen, innebär att Region Stockholm, i samverkan med Huddinge kommun, Stockholms stad och staten, utreder en möjlig framtida spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö.