WSP är en av de största aktörerna på den nordiska teknikkonsultmarknaden. Nu satsar koncernen ytterligare genom att samla de nordiska länderna till en egen region. Chef för den nya regionen blir Anna-Lena Öberg-Högsta, tidigare vd inom Golder-koncernen, ett globalt bolag som WSP förvärvade i april förra året.

Anna-Lena Öberg-Högsta, WSP.

Anna-Lena Öberg-Högsta, tidigare vd inom Golder-koncernen, blir ny vd för WSP i Norden.