WSP tecknar ett nytt ramavtal med Skanska Sverige AB gällande multidisciplinära konsulttjänster över hela landet. Avtalet, som avser perioden 2021–2022, är ett resultat av affärsområdesövergripande samverkan mellan WSPs affärsområden och är applicerbart för en stor mängd tekniska konsulttjänster över hela landet.