Telekom

WSP har lång erfarenhet av att jobba på uppdrag av såväl privata som offentliga aktörer inom telekomsektorn, och vi kan erbjuda flertalet för branschen relevanta tjänster - både strategiskt och operativt.