ComTest® - avancerade testlösningar för fordonsindustrin

Elektrifiering, kontinuerlig innovation och nya framsteg gör att fordonsindustrin ständigt utvecklar sin teknik för att möta sina kunders behov, lagkrav och hållbarhetsmål. WSP har lång erfarenhet av att stötta fordonskunder inom utveckling och drift av avancerade testanläggningar och tekniklösningar som en integrerad del i deras forskning- och utvecklingsprogram. 


Testautomationssystem

Utveckling av avancerade testapplikationer. ComTest® är ett beprövat, flexibelt och kostnadseffektivt testautomationssystem utvecklat för att passa en stor bredd av applikationer. 

Vi tillhandahåller optimerade systemlösningar från komponenttestning, till komplett fordonstestning och avancerade testriggar för elektromobilitetstestning. 

WSP är en oberoende systemintegratör. ComTest® har ett inbyggt stöd för ett stort antal I/O-moduler och instrument och har erfarenhet av att arbeta med alla större hårdvaruleverantörer. 

Mobila testlösningar

Tester och mätningar på väg. ComTest Mobile är en flexibel fristående mjukvara. Våra färdiga mobila koncept gör installationen enkel och testapplikationen lätt att komma igång med. 

Med ComTest Mobile verktygslåda konfigureras systemet och via presentationsverktyget visas testförloppet i realtid. När testet är genomfört utvärderas resultatet genom utförliga rapporter och analysverktyg. 

Anläggningsdesign

WSP har lång erfarenhet av planering, design och konstruktion av testriggar och laboratorier. 

Vi stöttar våra kunder i bland annat följande projektfaser och discipliner:

 • Förstudier
 • Konceptdesign
 • Leverans av kompletta testceller
 • Projektledning
 • VR-modellering
 • Mekanisk och elektrisk design
 • Värme, ventilation och luftkonditionering
 • Byggnadskonstruktion
 • Brand och risk
 • NVH (ljud och vibrationer)

ComTest systemleveranser

Erfaren systemleverantör. WSP tillhandahåller systemutveckling och projektledningstjänster i alla faser från kravställande och planering till driftsättning av en nyckelfärdig komplett lösning. 

Ett typiskt projekt inkluderar projektledning, systemspecifikation, design, systemintegration, mjukvaruinstallation, systemtestning, driftsättning samt dokumentation och utbildning. 

Service och support

Lång och produktiv drift. Vi stöttar våra kunder i att maximera värdet och prestandan i testsystemet och ser till att det får en lång och produktiv livslängd. Vi skräddarsyr tjänster efter behov. 

Våra service och supporttjänster inkluderar bland annat: 

 • Bemannad helpdesk
 • Felkorrigeringar
 • Årliga uppdateringar av mjukvara
 • Årliga dokumentationsuppdateringar
 • Versionshantering

Ingenjörstjänster

Med WSPs tekniska experter i kombination med ständiga förbättringar av funktionaliteten i ComTest-applikationen håller vi våra kunders testsystem uppdaterade med ny mjukvara. 

Vi utvecklar även skräddarsydda webbapplikationer för bland annat övergripande planering av provningsverksamhet, som till exempel övervakning av testriggens prestanda, beräkning och presentation av olika KPI och underhållsplanering. 


Virtual ComTest® - test cell.