Byggfasen i ett projekt spänner mellan det som tidigare varit ett koncept på papper till det färdigställda objektet. Det är en kritisk fas som kräver kompetent ledning och planering för att säkerställa ett gott resultat.