Entreprenadbesiktningar säkerställer att de avtalade kontraktsarbetena är färdigställda och utförda enligt gällande normer och regler, och är en viktig kontrollfunktion för både beställare och entreprenör. Det blir vanligare med förvärv av byggnader som är under planering eller uppförande, där överlåtelsen sker innan eller mitt under entreprenaden. WSPs rådgivare hjälper även till vid fastighetsförvärv och som Project monitor under produktionsfasen.