Fastighetsdrift DeDU

Marknadens mest användarvänliga program för teknisk förvaltning

Flödesschema över hur ärenden hanteras där hyresgäst bland annat kan anmäla både via webbplats och per telefon
Hand håller i mobil som visar den användarvänliga appen DeDUApp