Skyfallsmodulering och översvämningsstudier

Världens klimat förändras och med det skapas nya hydrologiska och hydrauliska förutsättningar för samhällen och konstruktioner samtidigt som våra städer expanderar alltmer mot vattendrag, sjöar och hav.