Mångfald och inkluderande kultur

Allt vi gör utgår från våra vägledande principer; vi är ödmjuka och handlar med moralisk och intellektuell integritet, vi tar ansvar och håller vad vi lovar, vi bemöter alla med respekt, vi stöttar våra kollegor och vi värdesätter mångfald. 

bg2

År 2014 var andel kvinnor på WSP Sverige 34%, bland chefer 17%.

År 2018 är andelen kvinnor på WSP Sverige 35%, bland chefer 28%.

År 2019 är andelen kvinnor på WSP Sverige 38%, bland chefer 34%, i WSP Sveriges ledning 46 %.


img-broteknik-jmstlldhet
img-corporate-responsibility-diversity-engineered-her-way