WSP:lle kaksoisvoitto Junatien suunnittelukilpailussa!

WSP:n työryhmän ehdotus voitti Helsingin kaupungin järjestämän Junatien suunnittelukilpailun. Kilpailun parhaaksi valittiin Crossroads-ehdotus, jonka liikennesuunnittelu oli WSP:n käsialaa. Kilpailussa kunniamaininnan saaneessa Junatien Ryijy -ehdotuksessa oli mukana WSP:ltä liikennesuunnittelun lisäksi myös hulevesi-, silta- ja maisemasuunnittelun asiantuntemusta.

Junatien suunnittelukilpailulla haettiin ideoita kantakaupunginalueella Kalasataman Redin länsipuolella sijaitsevan väylämäisen ympäristön kehittämiseksi. Tavoitteena oli tutkia kuinka ajoneuvoliikenteen järjestelyjä selkeyttämällä ja jalankulun, pyöräliikenteen sekä joukkoliikenteen yhteyksiä parantamalla saadaan luotua laadukasta kaupunkitilaa alueen katuverkon välityskykyä heikentämättä. Samalla haluttiin tutkia Junatien ympäristön täydennysrakentamispotentiaalia.

Kilpailu oli lajissaan harvinainen, koska sitä voidaan pitää myös liikennesuunnittelukilpailuna. Arvostelussaan tuomaristo kiinnitti erityistä huomiota liikenteellisten kehittämisideoiden ohella jalankulun yhteyksiin.

Crossroads-ehdotus voittoon

Voittaneen Crossroads-esityksen laati L-Arkkitehtien, WSP:n ja Nomaji Maisema-arkkitehtien muodostama ryhmä. Tuomaristo totesi esityksestä muun muassa seuraavaa:
Ehdotuksessa on kilpailun hengen mukaisesti mietitty Junatien liittymäalueen lähtökohtia ”puhtaalta pöydältä”. Nykyinen Junatien silta ehdotetaan korvattavaksi Itäväylän ja Sörnäisten rantatien välisellä ajoneuvoliikenteen sillalla. Innovatiivinen lähtökohta on tuottanut vahvan ja luontevan kokonaisratkaisun, joka muodostaa elävää ja maantasoon tukeutuvaa kaupunkiympäristöä. Suvilahden reuna uusine kortteleineen on korkeatasoisesti ratkaistu ja esitetty. Ehdotus on laadittu huolellisesti, analyyttisesti ja eläytyen, ja esitystapa on selkeä ja tutkittu.


Junatien Ryijy -ehdotukselle kunniamaininta

Kunniamaininnan saaneen Junatien Ryijy -esityksen laati Mandaworks AB:n ja WSP:n muodostama ryhmä. Tuomaristo totesi esityksestä muun muassa seuraavaa:
”Junatien Ryijy” on monipuolisesti tutkittu ehdotus, joka perustuu vahvaan kokonaisratkaisuun. Autoliikenne on tuotu kokonaan maantasoon, ja ehdotuksen keskiössä on Festarikujan kohdalle muodostuva monipuolinen, katettu kaupunkitila. Junatien pohjoispuolen kaupunkitila- ja virkistysakseli on kilpailun parhaimmistoa, yhdistäen hienosti Mäkelänkadun ja Teollisuuskadun Kalasataman suuntaan.

Kilpailun arviointiryhmä suosittelee jatkotyötoimeksiannon antamista voittaneen ehdotuksen tekijöille.

Tutustu voittajaehdotukseen:
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kerrokantasi/teollisuuskatu/001-web.pdf

Lisätietoja kilpailusta:
https://kerrokantasi.hel.fi/junatie

 

img-WSPlle-kaksoisvoitto-Junatien-suunnittelukilpailussa-2_

 

img-WSPlle-kaksoisvoitto-Junatien-suunnittelukilpailussa-3_