Liikenteen analyysit ja mallit

Miten päivittäisestä liikkumisesta kerätty tieto muuttuu päätöksenteon perusteiksi? Liikenteen analyysit ja mallit tuottavat oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa vaihtoehtojen vertailuun tai hankkeiden perusteluiksi.