Vesistö- ja pohjavesitutkimukset

Toteutamme ympäristölupien mukaiset pohjavesien laadun seurannat ja tutkimukset sekä vesistöjen velvoitetarkkailut vuosikymmenten ammattitaidolla.